Σύνρομη Ιστορική Αναδρομή

Το νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία” άρχισε να κτίζεται το 1896 και λειτούργησε μόνο με το περίπτερο Συγγρού στις 27/03/1900.

Το 1926 εγκαταστάθηκε η Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο με διευθυντή τον καθηγητή Χρήστο Μαλανδρινό.

Το 1927 χτίζεται το αμφιθέατρο του Παν/μίου, χώροι εξωτερικών ιατρείων, βρεφοκομικός σταθμός και τμήμα εμβολιασμών.

Το 1928-1929 ορίζεται ο Αναστάσιος Αραβαντινός επιτηρητής της έδρας και το 1929 εκλέγεται καθηγητής της Παιδιατρικής ο Γεώργιος Ν. Μακκάς.

Το 1946 την διέυθυνση της Κλινικής αναλαμβάνει ο καθηγητής Κων/νος Χωρέμης.

Το 1963 λειτουργεί το νέο κτίριο του νοσοκομείου και η Παν/κή Κλινική εγκαθίσταται στον 5ο και 6ο όροφο ενώ παραχωρείται το κτίριο που στέγαζε τα εργαστήρια στο Παν/μιο. Το κτίριο αυτό αποτέλεσε τον πυρήνα της επιστημονικής έρευνας στην Παιδιατρική.

Το 1965 ονομάσθηκε προς τιμήν του καθηγητού Κ.Χωρέμη Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο. Το εργαστήριο εξακολούθησε να στεγάζεται στο Κοργιαλένειο περίπτερο μέχρι το 1990 ακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας.

Μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου Χωρέμη στην έδρα τον διαδέχεται ο καθηγητής Νικόλαος Ματσανιώτης (1966-1993).

Το 1990 μετά από πολυετείς προσπάθειες του καθηγητή Νικόλαου Ματσανιώτη ολοκληρώνεται το 3όροφο νέο Χωρέμειο εργαστήριο το οποίο περιλαμβάνει αμφιθέατρο και πολλές ερευνητικές μονάδες.

Τον Νικόλαο Ματσανιώτη, μετά την αποχώρησή του τον διαδέχεται ο καθηγητής Χρήστος Καττάμης (1993-1996).

Από το 1996-1999 την κλινική διευθύνει η καθηγήτρια γενετικής κυρία Αικ. Μεταξωτού. Το 1999 η έδρα της ιατρικής γενετικής αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητη έδρα.

Τον Ιούνιο του 1999 εκλέγεται καθηγητής ο Γεώργιος Χρούσος που διευθύνει σήμερα την Κλινική.

   

Οι μέχρι τώρα διατελέσαντες Διευθυντές-Καθηγητές της Παιδιατρικής Κλινικής είναι:

α) Αντώνιος Βιτσάρης (Υφηγητής 1855-62, Καθηγητής 1862-1882)
β) Αναστάσιος Ζίννης (1979-1899)
γ) Νικόλαος Πεζόπουλος (1899-1906, Καθηγητής της Παθολογικής Ανατομίας)
δ) Χρήστος Μαλανδρίνος (1906-1910)
ε) Νικόλαος Δελλαπόρτας (1910-1912, Καθηγητής της Οφθαλμολογίας)
στ) Χρήστος Μαλανδρίνος (1912-1928)
ζ) Αναστάσιος Αραβαντινός (1928-1929, Καθηγητής της Ειδικής Νοσολογίας)
η) Γεώργιος Ν. Μακκάς (1929-1935)
θ) Κωνσταντίνος Χωρέμης (1935-1936)
ι) Γεώργιος Ν. Μακκάς (1936-1946)
ια) Κωνσταντίνος Χωρέμης (1946-1966)
ιβ) Ευάγγελος Δανόπουλος (1966-1968)
ιγ) Νικόλαος Ματσανιώτης (1968-1993)
ιδ) Χρήστος Καττάμης (1993-1998)
ιε) Αικατερίνη Μεταξωτού (1998-2000)
ιστ) Γεώργιος Χρούσος (2000-σήμερα).