Μέλη ΔΕΠ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ενεργά Μέλη

Κανακά Gantenbein Χριστίνα

Χαρμανδάρη Ευαγγελία

Καττάμης Αντώνιος

Σιαχανίδου Σουλτάνα

Σπούλου Βασιλική

Μίχος Αθανάσιος

Μοσχόβη Μαρία

Ζουμάκης Εμμανουήλ

Καδίτης Αθανάσιος

Πονς Ροζέ

Περβανίδου Παναγιώτα

Μπακοπούλου Φλώρα

Γιαπιτζάκης Χρήστος

Καθηγήτρια, Διευθύντρια

Καθηγήτρια

Καθηγητής

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Καθηγητής

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επίκουρος Καθηγητής