Ας μιλήσουμε στα παιδιά μας για το κάπνισμα

Dr. Α. Ξυπολυτά – Ζαχαριάδη
Επ. Καθηγήτρια
A’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Tο βιβλιαράκι αυτό, σκοπό έχει την ενημέρωση των γονιών σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες του καπνού, τη διερεύνηση των αιτίων για τα οποία οι έφηβοι καπνίζουν και παράλληλα την υποστήριξη των γονιών στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τα παιδιά τους, ώστε να μην αρχίσουν το κάπνισμα. Γίνεται αναφορά στις ιατρικά τεκμηριωμένες αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία, καταγράφεται η συχνότητα του καπνίσματος μεταξύ των νέων, δίνονται παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και τέλος, περιγράφονται κατευθυντήριες οδηγίες που αισιοδοξούν να σας βοηθήσουν να κουβεντιάσετε με τα παιδιά σας για το επίμαχο θέμα.

ΛΗΨΗ ΕΝΤΥΠΟΥ