ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ESCMID           CDC            IUMS         World Health Organization

PubMed       FEMS    American Society of Microbiology      ΙΑΤΡΟΤΕΚ on-line   WHONET