ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Αιματολογικό Εξωτερικό Ιατρείο

Υπεύθυνος:
Αντώνης Καττάμης
Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας

Χώρος Ιατρείου:

Τακτικά Ιατρεία -Ισόγειο Νοσοκομείου Παίδων ‘Η Αγία Σοφία’

Κάθε Πέμπτη 11:00-13:00

Τηλ. Ραντεβού: 2107467010 & 2107467009

Οι ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο είναι οι ασθενείς με μη-νεοπλασματικά αιματολογικά νοσήματα. Σε αυτά εμπίπτουν αναιμίες, διαταραχές λευκών αιμοσφαιρίων (λευκοπενίες, ουδετεροπενίες, λευλαοκυττάρωση), διαταραχές αιμοπεταλίων (θρομβοπενίες, θρομβοκυτταρώσεις) κλπ. Παρακολουθούνται ακόμα ασθενείς, που συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες για αιματολογικά νοσήματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι παρακολουθούνται οι ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες, που θεραπεύονται με υδροξυουρία και ασθενείς με χρόνια ουδετεροπενία. Ο Κος Καττάμης συμμετέχει ως ένας από τους 3 εκπροσώπους της Ελλάδας στην διεθνή πολυκεντρική ομάδα καταγραφής των νοσημάτων με χρόνια ουδετεροπενία (Severe Chronic Neutropenia Registry).