ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗ

Α’  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Χριστίνα Κανακά Gantenbein

ΜΟΝΑΔΑ  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΔΙΑΒΗΤΗ

Στην Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών αξιολογούνται παιδιά και έφηβοι ηλικίας έως 16 ετών. Συχνά προβλήματα των ασθενών που παρακολουθούνται περιλαμβάνουν:

Διαταραχές Αύξησης  (π.χ. χαμηλό ανάστημα, ψηλό ανάστημα, παχυσαρκία)
Διαταραχές Εφηβείας (π.χ. πρώιμη ή καθυστερημένη ήβη, υπογοναδισμός, διαταραχές εμμήνου ρύσεως)
Διαταραχές Ανάπτυξης Φύλου
Παθήσεις Θυρεοειδούς (π.χ. συγγενής υποθυρεοειδισμός, επίκτητος υποθυρεοειδισμός, υπερθυρεοειδισμός, κακοήθειες θυρεοειδούς)
Παθήσεις Επινεφριδίων (π.χ. Συγγενής Υπερπλασία Επινεφριδίων, ανεπάρκεια επινεφριδίων, Σύνδρομο Cushing)
Παθήσεις Παραθυρεοειδών (π.χ. υπερασβεστιαιμία, υποασβεστιαιμία)
Χρωμοσωμικές ανωμαλίες και σύνδρομα που σχετίζονται με ενδοκρινικές παθήσεις, όπως Turner, Prader-Willi , Klinefelter, Silver-Russell, Bardet-Moon-Biedl.

Μέλη της Μονάδας Ενδοκρινολογίας Μεταβολισμού Και Διαβήτη

Χριστίνα Κανακά – Gantenbein, MD, PhD Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και  Διαβήτη, Διευθύντρια  Α΄ Παιδιατρικής  Κλινικής  Πανεπιστημίου Αθηνών
Ευαγγελία Χαρμανδάρη, MD, MSc, PhD, MRCP(UK), CCST(UK) Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας