ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ – ΜΟΝΑΔΑ AIDS

ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΚΑ

Το περίπτερο λοιμωδών νόσων (τμήμα Μακκά) του νοσοκομείου Παίδων ” Αγία Σοφία” νοσηλεύει από το 1900 παιδιά με οξέα μεταδοτικά νοσήματα και παιδιά με HIV λοίμωξη. Περιλαμβάνει 11 θαλάμους με δυνατότητα νοσηλείας 29 ασθενών, τρία γραφεία, μία αίθουσα διδασκαλίας, ένα ερευνητικό εργαστήριο και δύο βοηθητικούς χώρους. Από το 1987 καθιερώθηκε η μονάδα του παιδικού AIDS για την νοσηλεία στο τμήμα HIV θετικών παιδιών (τρεις θάλαμοι με δυνατότητα νοσηλείας πέντε ασθενών).

Στελέχωση

Aναπληρωτής Καθηγητής
Επιμελητής Ε.Σ.Υ. Α’
Επιμελητής Ε.Σ.Υ. Β’ (μερικής απασχόλησης)
Ειδικευόμενοι (4-6)
Μεταπτυχιακοί σπουδαστές (3)

Το 2001 η Α’ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Ελληνική παιδιατρική εταιρεία, την παιδιατρική εταιρεία Κύπρου και άλλους κρατικούς φορείς ίδρυσε την Παιδιατρική Επιδημιολογική Μονάδα Επιτήρησης Κύπρου-Ελλάδας (Π.Ε.Μ.Ε.Κ.Ε.) με διασύνδεση αντίστοιχους ευρωπαικούς φορείς (B.P.S.U.). Σκοπός της λειτουργίας της Μονάδας είναι η καταγραφή στοιχείων για ορισμένα λοιμώδη και άλλα σπάνια νοσήματα.

Νοσήματα που αντιμετωπίζονται

Λοιμώδη νοσήματα και περιπτώσεις παιδιών με HIV οροθετικότητα.
Ειδικές εξετάσεις

Ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι μικροβιακών παραγόντων.

Ερευνητικό έργο

1. Mελέτη της προστατευτικής ικανότητας συζευγμένων βακτηριακών εμβολίων σε παιδιά με το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας.

2.Πρόληψη της περιγεννητικής μετάδοσης της ηπατίτιδας Β και πανελλήνια οροεπιδημιολογική μελέτη επιπολασμού αυτής στον παιδικό πληθυσμό.

3. Surveillance network for invasive haemophilus influenzae in the E.U. countries. Συνεργασία με P.H.L.S. (Communicable Disease Surveillance Centre).

4.Πρωτολοίμωξη από HHV6 και πυρετικοί σπασμοί σε βρέφη και παιδιά.

5. Πρόγραμμα Π.Ε.Μ.Ε.Κ.Ε.

Καταγραφή 4 νοσημάτων:
Σύνδρομο Κawasaki
Ρικετσιώσεις
Σύνδρομο West
Πανκυτταροπενίες

Επικοινωνία

Τηλ: 210-7474826
e-mail: Darzenta@safe-mail.net