ΜΟΝΑΔΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διεύθυνση
Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”, Αθήνα
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Χριστίνα Κανακά Gantenbein

Ιστοσελίδα της Μονάδας στο διαδίκτυο:
www.gastroped.gr