Φωτογραφίες Κλινικής

Προσωπικό της Κλινικής – Δεκέμβριος 2011


Προσωπικό της Κλινικής – Οκτώβριος 1997

Προσωπικό της Κλινικής – Δεκέμβριος 1993

Προσωπικό της Κλινικής – Δεκέμβριος 1978