Μέλη ΔΕΠ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ενεργά Μέλη

Κανακά Χριστίνα

Χαρμανδάρη Ευαγγελία

Καττάμης Αντώνιος

Σιαχανίδου Σουλτάνα

Δρογκάρη Ευρυδίκη

Μοσχόβη Μαρία

Σπούλου Βασιλική

Ζουμάκης Εμμανουήλ

Μίχος Αθανάσιος

Καδίτης Αθανάσιος

Πονς Ροζέ

Περβανίδου Παναγιώτα

Μπακοπούλου Φλώρα

Γιαπιτζάκης Χρήστος

Καθηγήτρια, Διευθύντρια

Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επίκουρος Καθηγητής