5η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικών Λοιμώξεων, 17 Νοεμβρίου 2012